Behandelingen

Psychologenpraktijk de maasoever behandelt volwassenen vanaf 18 jaar met lichte tot matig ernstige psychische problemen, zoals angstklachten, somberheid, depressie, klachten na een (eenmalige) traumatische ervaring, posttraumatische stressstoornis (PTSS), burn-out, stressklachten en overspannenheid, rouw- en verliesverwerking.

Werkwijze

U kunt bij ons terecht voor behandeling in de basis-GGZ. Tijdens een eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en stellen we vast of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar. We maken gebruik van vragenlijsten om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen en de voortgang te bepalen. In ieder geval aan het begin en het eind van de behandeling en soms tussentijds, nemen we deze vragenlijsten af. De maximale behandelduur hangt af van de aard en de ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als tijdens de intake blijkt dat uw klachten niet met kortdurende psychologische hulp kunnen worden behandeld, bekijken we samen met u waar u wel goed geholpen kunt worden.

Behandelmethoden

Onze behandelmethoden zijn klachtgericht, bewezen effectief en kortdurend. In onze praktijk bieden wij onder meer cognitieve gedragstherapie en EMDR aan.

Cognitieve gedragstherapie leert u, voornamelijk door oefeningen te doen, om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie bespreken en behandelen we het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden. De effectiviteit van deze manier blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een geweldsincident, seksueel geweld of een ongeval. Tijdens de EMDR sessie zal de therapeut u vragen terug te denken aan de schokkende ervaring met bijbehorende beelden, gedachten en emoties. Terwijl u terugdenkt aan de gebeurtenis, zal de therapeut u zodanig afleiden dat u niet goed meer aan de gebeurtenis kunt denken. Meestal doet de therapeut dat door u, met uw ogen, zijn vingers te laten volgen, die hij snel voor uw gezicht heen en weer beweegt. Door EMDR kan een vastgelopen verwerkingsproces weer op gang gebracht worden; er kan een stroom aan gedachten, beelden, emoties en lichamelijke gevoelens op gang komen. De herinnering kan minder emotioneel beladen weer in het geheugen worden opgeslagen.

De frequentie van de gesprekken bepalen we in onderling overleg. In het begin van de behandeling zijn de gesprekken meestal wekelijks. Deze frequentie wordt in de loop van de behandeling verlaagd. Tussentijds bekijken we hoe u vindt dat de behandeling verloopt, welke doelen u al heeft bereikt en welke doelen er nog te behalen zijn.

In onze praktijk bieden wij de mogelijkheid om uw behandeling deels, of indien u dat wenst of de omstandigheden daarom vragen, helemaal digitaal te doen. Intake en consulten kunnen via een beveiligde videoverbinding plaatsvinden, opdrachten kunnen online worden ingevuld en online behandelmodules kunnen worden ingezet. Zo kunt u therapie volgen waar en wanneer u dat wil.

CONTACTGEGEVENS

Psychologenpraktijk de maasoever

Wolput 36

5251 CG Vlijmen

info@demaasoever.nl

Telefoon: 073 200 8190

Kamer van Koophandel: 74646648

IBAN: NL51 RABO 0347427723


ALGEMENE GEGEVENS

AGB Praktijk: 94064722

AGB Zorgverlener

Nadine Lommers: 94007171

Eva Buijs: 94007319

Frederieke van der Heijden: 94105491

BIG-registratie

Nadine Lommers: 69909912325

Eva Buijs: 29910822425

Frederieke van der Heijden: 49925576625