Kwaliteit en Privacy

Wij vinden kwaliteit van zorg belangrijk en zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën (VGCT). We houden ons aan de bijbehorende ethische regels en kwaliteitsrichtlijnen en nemen deel aan intervisie met collega-psychologen.

Psychologenpraktijk de maasoever neemt deel aan ROM-metingen (routine outcome measurement). Er zullen aan het begin en aan het einde van de behandeling vragenlijsten bij u worden afgenomen en zo nodig ook tussentijds. Hiermee kunnen we na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. Het behandelplan kan dan waar mogelijk worden bijgesteld.

BIG-register

Als gezondheidszorgpsychologen zijn wij opgenomen in het BIG-register van de overheid. De praktijk heeft een wettelijk verplicht en goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt dit op de praktijk inzien.Wij hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts) met uw toestemming. Het privacystatement en de algemene voorwaarden van de praktijk vindt u hieronder.

CONTACTGEGEVENS

Psychologenpraktijk de maasoever

Wolput 36

5251 CG Vlijmen

info@demaasoever.nl

Telefoon: 073 200 8190

Kamer van Koophandel: 74646648

IBAN: NL51 RABO 0347427723


ALGEMENE GEGEVENS

AGB Praktijk: 94064722

AGB Zorgverlener

Nadine Lommers: 94007171

Eva Buijs: 94007319

Frederieke van der Heijden: 94105491

BIG-registratie

Nadine Lommers: 69909912325

Eva Buijs: 29910822425

Frederieke van der Heijden: 49925576625