Aanmelden

U kunt zich aanmelden door telefonisch contact met ons op te nemen. Op dit moment hebben wij een wachttijd van ongeveer 12 weken vanaf de aanmelding. Is dit te lang voor u, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar en te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk overeen zijn gekomen (de treeknormen).

Als u een beroep wilt doen op vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeraar, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze verwijzing moet zijn uitgeschreven vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Uw huisarts weet aan welke vereisten deze verwijzing moet voldoen. U kunt ervoor kiezen deze verwijzing rechtstreeks naar onze praktijk te laten sturen, maar dat betekent niet dat u daarmee ook automatisch aangemeld bent.

Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (onvergoede) zorg. Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of u recht heeft op vergoeding door een zorgverzekeraar. Ook nemen we de kosten van de behandeling met u door. In het tweede gesprek bespreken we het behandelplan en kan de behandeling starten. De tijdstippen van de verdere afspraken worden in overleg met u gepland.

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als wij inschatten dat de behandeling meer tijd zal kosten dan binnen het langste behandelproduct mogelijk is, zal in overleg met u en de huisarts besproken worden of een verwijzing naar de specialistische GGZ wenselijk is.

Openingstijden en bereikbaarheid

Ma: 9.00 - 12.00 uur en 12.30 - 17.00 uur

Di: 9.00 - 12.00 uur en 12.30 - 17.00 uur

Wo: 9.00 - 12.00 uur

Do: 9.00 - 12.00 uur en 12.30 - 17.00 uur

Vr: 9.00 - 12.00 uur en 12.30 - 17.00 uur

Wij zijn niet altijd telefonisch bereikbaar als wij in een sessie zitten. U krijgt dan onze voicemail. Als u de voicemail inspreekt bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

CONTACTGEGEVENS

Psychologenpraktijk de maasoever

Wolput 36

5251 CG Vlijmen

info@demaasoever.nl

Telefoon: 073 200 8190

Kamer van Koophandel: 74646648

IBAN: NL51 RABO 0347427723


ALGEMENE GEGEVENS

AGB Praktijk: 94064722

AGB Zorgverlener

Nadine Lommers: 94007171

Eva Buijs: 94007319

Frederieke van der Heijden: 94105491

BIG-registratie

Nadine Lommers: 69909912325

Eva Buijs: 29910822425

Frederieke van der Heijden: 49925576625